Опублікована нова (друга) редакція стандарту ISO TS 22317:2021 "Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for business impact analysis" (Безпека та стійкість - Системи управління неперервністю бізнесу - Рекомендації щодо аналізу впливу на бізнес)

Основні зміни полягають у наступному:
- документ оновлено відповідно до стандарту ISO 22301:2019;
- структуру документа оновлено для покращення опису процесу аналізу впливу на бізнес (BIA);
- більше уваги приділено процесу BIA і менше - програмі неперервності бізнесу;
- BIA та процес BIA були чітко розмежовані;
- ролі процесу BIA були консолідовані між керівником BIA та власниками діяльності;
- розділ "Початкові міркування BIA" видалено, а інструкцію перерозподілено;
- розділ "Вибір стратегії" видалено, оскільки він є частиною ISO/TS 22331;
- вилучено додаток щодо термінології;
- удосконалено додаток щодо методів збору інформації BIA;
- додано новий додаток із прикладами виконання BIA.