HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР
HoReCa: Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции в ресторане, в кафе. Изменения в законодательстве. Применение принципов НАССР
Мета тренінгу
Надати Учасникам інформацію про те, як правильно виконати нові вимоги законодавства, про вимоги, принципи, етапи і порядок впровадження системи НАССР (ХАССП), необхідні документи

Програма
З 01.01.2016 року набули чинності обов'язкові вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». І ресторани, і кафе мають виконувати ці вимоги. У тому числі, тепер обов'язковим є застосування системи НАССР (ХАССП). Невиконання вимог тягне високі штрафи за статтею 64 Закону, адміністративне призупинення діяльності до 10 діб.

- Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення безпечності та якості харчової продукції. Стандарти (ISO 22000, ISO/TS 22002-2), санітарні правила і норми (ДСП, ДСН, ДСанПіН).
- Вимоги до забезпечення безпечності та якості харчової продукції згідно з вимогами Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
- Перевезення, зберігання, обробка, реалізація харчової продукції.
- Інформація про харчову продукцію. Товаросупровідні документи на харчову продукцію. Приймання продукції в ресторані/кафе. Які документи зажадають контролюючі органи відносно безпечності та якості харчової продукції при перевірці? Маркування харчової продукції. Ідентифікація харчової продукції.
- Система НАССР (ХАССП) для підприємства (підприємця).
- Обов'язкове застосування системи НАССР (ХАССП).
- Принципи системи НАССР (ХАССП).
- Переваги впровадження розробки принципів НАССР (ХАССП).
- Етапи впровадження системи НАССР (ХАССП).
- Ідентифікація харчової продукції, визначення сфери застосування, аналіз ризиків, формування робочої групи, збір інформації про продукцію, організація вхідного контролю, встановлення критичних контрольних точок, встановлення критичних меж, системи моніторингу та контролю, розробка та верифікація блок-схеми виробничого процесу, схеми технологічних операцій, розробка та затвердження документації, внутрішній моніторинг і контроль, підготовка Персоналу та призначення відповідальних осіб, і т.д.
- Рекомендації щодо визначення критичних контрольних точок, факторів ризику. Біологічні, фізичні, хімічні чинники небезпек.
- План НАССР (ХАССП).
- Робочі записи НАССР (ХАССП).
- Блок-схеми технологічних процесів.
- Необхідні документи для створення системи контролю безпечності та якості харчової продукції, документи системи НАССР (ХАССП). Приклади документів, перелік, зразки базових документів. Форми журналів, наказів, звітів. Обов'язки підприємства (підприємця) щодо забезпечення документування контролю за безпечністю та якістю харчової продукції. Принципи розробки документації. Які документи зажадає контролюючий орган? Приклади документів, перелік, зразки базових документів. Форми журналів, наказів, звітів. Ризики і помилки при управлінні документацією.
- Організація внутрішнього контролю за виконанням вимог. Планові запобіжні дії. Вхідний контроль. Оцінка безпечності та якості харчової продукції. Виробничий контроль. Програма, вимоги. Організація контролю в рамках системи НАССР (ХАССП). Контроль безпечності та якості готової продукції. Організація зберігання харчової продукції, контроль температурних режимів обробки. Заходи з організації та контролю прибирання, миття, дезінфекції, знищення відходів, залишків продукції. Контроль відповідності води, обладнання, санітарного стану приміщень, і т.д. Лабораторні дослідження. Боротьба з гризунами, шкідниками. Контроль.
- Вимоги до Персоналу. Організація підготовки Персоналу. Правила особистої гігієни і санітарії. Медогляди.
- Екстрені ситуації. Обов'язки підприємства (підприємця) у разі виявлення небезпечної харчової продукції. Наслідки отруєння в ресторані/кафе.
- Обов'язки і персональна адміністративна відповідальність посадових осіб. Обов'язки посадових осіб при забезпеченні контролю безпечності та якості харчової продукції. Види порушень, розміри штрафів. У яких випадках можуть бути притягнуті до відповідальності посадові особи? Хто несе відповідальність?
- Проведення перевірок ресторанів/кафе на виконання вимог щодо безпечності та якості харчової продукції. Органи, що проводять перевірки у сфері безпечності та якості харчової продукції. Порядок перевірок, можливі санкції. Чи перевіряють наявність системи НАССР (ХАССП), особливості перевірок? Призупинення діяльності підприємства (підприємця) у зв'язку з порушеннями законодавства щодо безпечності та якості харчової продукції.
- Коригувальні дії.
- Огляд порушень, приклади.


Тривалість: 5 днів (по 4 години в день з 9:00 до 13:00).
Вартість: 5900 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор Т0В «ВАТТ».
Електронна пошта
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua