16 вересня 2011 року

Наші фахівці виступатимуть з 5 доповідями під час проведення Європейського тижня якості в Україні (7-11 листопада 2011 р.).
1. Система цільового планування стратегічного розвитку підприємства як основа стійкого бізнесу (Карелін Ю.М.).
2. Особливості системи менеджменту якості в нафтогазовій/нафтохімічній сфері. Практика впровадження (Тихоненко Т.В.).
3. Система управління ризиками на підприємстві - можливість зменшити небезпеки і втрати для підприємства (Тихоненко В.В.).
4. Менеджмент в агробізнесі. Застосування міжнародних стандартів і кращих практик. (Тихоненко В.В.).
5. Енергоефективність. Система енергоменеджменту на підприємстві. (Тихоненко В.В., Тихоненко Т.В.).

16 сентября 2011 года

Наши специалисты выступят с пятью докладами во время проведения Европейской недели качества в Украине (7-11 ноября 2011 г.).
1. Система целевого планирования стратегического развития предприятия как основа устойчивого бизнеса (Карелин Ю.М.).
2. Особенности системы менеджмента качества в нефтегазовой/нефтехимической сфере. Практика внедрения (Тихоненко Т.В.).
3. Система управления рисками на предприятии - возможность уменьшить опасности и потери для предприятия (Тихоненко В.В.).
4. Менеджмент в агробизнесе. Применение международных стандартов и лучших практик. (Тихоненко В.В.).
5. Энергоэффективность. Система энергоменеджмента на предприятии. (Тихоненко В.В., Тихоненко Т.В.)
.