Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Експертна оцінка виробництв і бізнесу, розробка систем менеджменту, проектний менеджмент, підготовка до тендерів, підготовка та супровід інвестиційних проектів, рекомендації по вдосконаленню/покращенню діяльності, аудити постачальників, ексклюзивні тренінги для працівників Компаній, бізнес-консультування по договорам та контрактам.

У складі Компанії "ВАТТ" працюють фахівці, які мають міжнародну та національну кваліфікацію по системним аудитам, бізнес-процесам, управлінському консультуванню по стандартизованим (ISO 9001 - управління якістю, ISO 14001- управління навколишнім середовищем, OHSAS 18001, ILO/OSH 2001, BS 8800 - управління охороною праці, ISO 17025 - управління випробувальною лабораторією, ISO 22000 - управління харчовою безпечністю, SA 8000 - соціальна відповідальність, ISO 27001, FERMA - управління ризиками, BS 25999 - управління неперервністю бізнесу, BSC), а також іншим системам управління, включаючи розвиток організаційних структур, інструкцій та регламентів, стандартів Компанії та корпоративних стандартів.

Ми консультуємо також та проводимо тренінги по стандартам продуктів харчування FAO/WHO (Комісія CODEX ALIMENTARIUS), вимогам застосування стандартів IFS (харчові продукти), EUREPGAP (овочі, фрукти), BRC (Британського консорціуму роздрібних торгівців), GAP - належна сільськогосподарська практика , GDP - належна дистриб'юторська практика, GMP - належна виробнича практика, GHP - належна гігієнічна практика (наприклад, з використанням системи НАССР).

Наші фахівці мають досвід роботи як з підприємствами України, так і з компаніями ближнього і дальнього зарубіжжя.

Наші замовники працюють в різних сферах: металургія, транспорт, електроенергетика, машинобудування, легка харчова і фармацевтична промисловість, торгівля, нафтогазова сфера, випуск скловиробів, хімія, меблі, поліграфія, парфумерія, будівництво і будівельні матеріали, операції з нерухомістю, агрохімія, випуск кабельно-провідникової продукції, виробництво комп'ютерів, інформаційні технології, телекомунікації, фінансові послуги та ін.

Представники Компанії "ВАТТ" постійно виступають з доповідями на національних та міжнародних конференціях, а також публікуються в журналах: "Генеральний директор" (№11,2005), "Бизнес Мост" (№11-12/2005, №6-7/2006), "Корпоративные системы" (№5,2006, №1,2007), "Управління розвитком" (№6,2006), "Мир продуктов (№3, 2007), та книгах "Управленческий Консультант" (2005, 2006), а також в книзі "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" (2007).

Наші працівники приймають активну участь в роботі громадських організацій: Співтовариства практикуючих директорів України, Спілки фахівців-консультантів та експертів, Асамблеї Ділових Кіл України, Спілки фахівців-експертів з якості, Громадської Ради Держспоживстандарту України, Координаційної Ради громадських організацій.

Наш досвід роботи у вказаних вище сферах діяльності - з 1993 року.

Консультації є індивідуальними для Компанії і при цьому враховується широкий практичний досвід консультантів та тренерів в різних сферах діяльності.

Одним з наших основних принципів є уважне відношення до проблем наших Клієнтів, до людей, які працюють в Компаніях.

ЕКТЦ "ВАТТ" - Ваш Консультант для конкурентоспроможності Вашого бізнесу

Телефони: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта: experts @ akademia.kiev.ua
Детальніше: www.usq.com.ua