Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

30 листопада 2016 / 30 ноября 2016 / 2016-11-30
Документована інформація по ISO 9001:2015 / Документированная информация по ISO 9001:2015

22 листопада 2016 / 22 ноября 2016 / 2016-11-22
Друга редакція Стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF16949 опублікована 21 листопада 2016 / Вторая редакция Стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF16949 опубликована 21 ноября 2016 / Second revision of Transition Strategy from ISO/TS 16949 to IATF 16949 was published (November 21, 2016) on the IATF Global Oversight website

18 листопада 2016 / 18 ноября 2016 / 2016-11-18
Внесли нашу пропозицію в API по API Q1 Addendum 2, який готується до виходу та внесе зміни в API Spec Q1 (9-та ред.) /
Внесли наше предложение в API по API Q1 Addendum 2, который готовится к выходу и внесет изменения в API Spec Q1 (9-я ред.) / We made our proposal to the API on API Q1 Addendum 2, which is preparing to publication and make changes to the API Spec Q1 (9th Edition)

9 листопада 2016 / 9 ноября 2016 / 2016-11-09
Прийняли участь та отримали подяку за пропозиції до проекту стандарту: "BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system" / Приняли участие и получили благодарность за предложения к проекту стандарта:
"BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system"
4 листопада 2016 / 4 ноября 2016 / 2016-11-04
Новий консультаційний семінар "ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016" / Новый консультационный семинар "ISO 9001:2015. Переход на новую версию стандарта с учетом ISO/TS 9002:2016"

3 листопада 2016 / 3 ноября 2016 / 2016-11-03
Як перейти на нову версію ISO 9001:2015, використовуючи ISO/TS 9002:2016 - наш новий семінар. Слідкуйте за нашими новинами / Как перейти на новую версию ISO 9001:2015, используя ISO/TS 9002:2016 - наш новый семинар. Следите за нашими новостями

1 листопада 2016 / 1 ноября 2016 / 2016-11-01
Настанова по застосуванню ISO 9001:2015 введена 01.11.2016: ISO/TS 9002:2016 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 / Руководство по применению ISO 9001:2015 введено 01.11.2016 / ISO/TS 9002, Guidelines for the application of ISO 9001:2015, gives clause-by-clause guidance and examples to enable users, regardless of the size of the organization, to implement their own quality management system

28 жовтня 2016 / 28 октября 2016 / 2016-10-28
Новий консультаційний семінар "IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів" / Новый консультационный семинар "IATF 16949:2016. Требования стандарта и проведение внутренних аудитов"

27 жовтня 2016 / 27 октября 2016 / 2016-10-27
Продовжуємо консультування замовників щодо результативності проведення внутрішніх аудитів / Продолжаем консультирование заказчиков относительно результативности проведения внутернних аудитов

26 жовтня 2016 / 26 октября 2016 / 2016-10-26
ЕКТЦ "ВАТТ" вже незабаром проведе консультаційний семінар по вимогам нового стандарту IATF 16949:2016. Слідкуйте за нашими новинами / ЭКТЦ "ВАТТ" в скором времени проведет консультационный семинар по требованиям нового стандарта IATF 16949:2016. Следите за нашими новостями

21 жовтня 2016 / 21 октября 2016 / 2016-10-21
ЕКТЦ "ВАТТ" допомагає впроваджувати вимоги FSSC 22000 / ЭКТЦ "ВАТТ" помогает внедрять требования FSSC 22000

19 жовтня 2016 / 19 октября 2016 / 2016-10-19
Опубліковані 19 жовтня 2016 стандарти GRI Standards після першого липня 2018 р. замінять діючі зараз G4 Guidelines. Нові GRI Standards доступні для завантаження тут / Опубликованные 19 октября 2016 года стандарты GRI Standards после 1-го июля 2018 года заменять действующие сейчас G4 Guidelines. Новые GRI Standards доступны для загрузки тут / G4 Guidelines have been superseded by the GRI Standards, released on 19 October 2016. Use of the GRI Standards will be required for all reports or other materials published on or after 1 July 2018 – the G4 Guidelines remain available until this date. First-time reporters are strongly encouraged to use the GRI Standards instead of G4. Find out more about the new GRI Standards here

7 жовтня 2016 / 7 октября 2016 / 2016-10-07
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує спільну роботу з клієнтами по вирішенню задач в галузі якості, охорони навколишнього та соціального середовища, промислової безпеки, здоров'я та безпеки населення і персоналу, а також оцінки та управління ризиками / ЭКТЦ «ВАТТ» продолжает совместную работу с клиентами по решению задач в области качества, охраны окружающей и социальной среды, промышленной безопасности, здоровья и безопасности населения и персонала, а также оценки и управления рисками

30 вересня 2016 / 30 сентября 2016 / 2016-09-30
IATF 16949:2016 вводиться з 1-го жовтня. Буде доступний для замовлень з 3-го жовтня / IATF 16949:2016 вводится с 1-го октября. Будет доступен для заказов с 3-го октября / IATF 16949:2016 This new international automotive quality management system standard is being released on October 1st, 2016. This standard, coupled with the applicable customer-specific requirements, defines the quality management system requirements for automotive production, service and/or accessory parts. AIAG will begin taking orders on Monday, October 3rd

15 вересня 2016 / 15 сентября 2016 / 2016-09-15
Для тих, хто переходить на нову версію стандарту або впроваджує СЕМ по ISO 14001:2015 рекомендуємо використовувати стандарт ISO 14004:2016 «Environmental management systems — General guidelines on implementation» «Системи екологічного менеджменту - Загальні основні принципи щодо застосування».
В ISO 14004:2016 описані настановчі вказівки по формуванню, впровадженню, забезпеченню та удосконаленню результативної системи екологічного менеджменту (СЕМ, EMS). Призначення стандарту - надати допомогу організаціям. Для свого професійного зростання приймайте участь в наших тренінгах, на яких зможете вдосконалювати свої знання в різних сферах діяльності / Тем, кто переходит на новую версию стандарта или внедряет СЭМ по ISO 14001:2015 рекомендуем использовать стандарт ISO 14004:2016 «Environmental management systems — General guidelines on implementation» «Системы экологического менеджмента – Общие основные принципы по применению». В ISO 14004:2016 описаны руководящие указания по формированию, внедрению, обеспечению и совершенствованию результативной системы экологического менеджмента (СЭМ, EMS). Назначение стандарта - оказать помощь организациям. Для своего профессионального роста участвуйте в наших тренингах, на которых сможете совершенствовать свои знания в разных сферах деятельности

7 вересня 2016 / 7 сентября 2016 / 2016-09-07
На підприємствах часто обговорюються питання щодо застосування ГОСТ в Україні. У роз'ясненні Мінекономіки України, крім іншого, сказано: "...виробники можуть застосовувати скасовані ГОСТ у своїй господарської діяльності та для своїх професійних потреб як звичайні інструкції, правила тощо, але не можуть робити посилання на такі ГОСТ, тому що вони не є чинними та не визнані національними органом стандартизації" / На предприятиях часто обговариваются вопросы относительно применения ГОСТ в Украине. В разъяснении Минэкономики Украины, кроме прочего сказано: "...производители могут применять отмененные ГОСТы в своей хозяйственной деятельности и для своих профессиональных потребностей как обычные инструкции, правила и т.д., но не могут делать ссылки на такие ГОСТ, потому что они не действуют и не признанные национальным органом стандартизации"

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Дизайн та підтримка сайту ТОВ "ВАТТ", 2003-2016
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.