Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia @ LN.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел.:
О44 З87 88 47
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Union of Specialists and Experts on Quality

experts @ akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел.:
О44 З87 88 47
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Компетентність
Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-тренінги
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея

English version


ДОВІДНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці"

Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP"
"Практичний довідник по професійним небезпекам та ризикам"

"Гірська річка", 40х50 см, 2005 рік
Автор Тарас Голик"Подих-2", 50х40 см, 2004 рік
Автор Наталя Поліщук


"Кавун", 60х55 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук

Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / NEWS

Молитва:
"Отче наш, що єси на Небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь". Євангелія від св.Матвія 6:9-13.14 червня 2024 / 2024-06-14
API TR 938-C "Використання дуплексної нержавіючої сталі в нафтопереробній промисловості" (4-е видання) було опубліковано. Дата набрання чинності - травень 2024 року / API TR 938-C "Use of Duplex Stainless Steels in the Oil Refining Industry" (4th edition) has been published. Effective date is May, 2024

13 червня 2024 / 2024-06-13
Будь ласка, прочитайте Виправлення 1 (Errata 1) до API Spec 5CT (11-е видання) / Please read the new Errata 1 to API Spec 5CT (11th edition)

12 червня 2024 / 2024-06-12
Дуже добре записано в API Spec Q1 (10-та ред.) щодо калібрування вимірювального/випробувального обладнання:
вимірювальне обладнання "...необхідно калібрувати через визначені проміжки часу. Якщо вказаний інтервал базується на даті першого використання, дата першого використання має бути задокументована". Отже якщо ви провели калібрування приладу, але не використовували його, то калібрувальний інтервал буде відраховуватись з дати першого використання вимірювального приладу

24 травня 2024 / 2024-05-24
Ми переглянули та порівняли основні зміни в ISO 13680:2024 (5-е видання) і Додаток J до API Spec 5CRA (2-е видання). Схоже, що ISO 13680:2024 записав у новій версії те, що було запропоновано в Додатку J до API Spec 5CRA (2-е видання) / We looked again and compared the main changes in ISO 13680:2024 (5th edition) and Annex J to the API Spec 5CRA (2nd edition). It appears that ISO 13680:2024 has recorded in the new version what was proposed in Annex J to the API Spec 5CRA (2nd edition)


17 травня 2024 / 2024-05-17
The main changes in new ISO 13680:2024 "Oil and gas industries including lower carbon energy - Corrosion-resistant alloy seamless products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material - Technical delivery conditions"


14 травня 2024 / 2024-05-14
У травні вийде нова редакція стандарту ISO 13680 (5-е видання) "Нафтогазова промисловість, включаючи енергетику з низьким вмістом вуглецю. Безшовні вироби з корозійностійких сплавів для використання в якості обсадних труб, НКТ, муфтових матеріалів і додаткових матеріалів. Технічні умови поставки". Незабаром також можуть бути зміни в API Spec 5CRA / In May, a new edition of ISO 13680 (5th edition) "Oil and gas industry, including low-carbon energy. Corrosion-resistant alloy seamless products for use as casing, pipe, connecting material and additional material. Technical conditions of delivery" will be published. There may also be changes to API Spec 5CRA coming soon


10 травня 2024 / 2024-05-10
The Advisory 14 "Monogram Program License-Specific Requirements" will be published on June 3, 2024. The 1st version of this advisory includes requirements for API Spec 6A, API Spec 10A, API Spec 13A, API Spec 20E, and API Spec 20F. Additional specifications may be added at a later date

6 травня 2024 / 2024-05-06
Для переходу на нову версію API Spec Q1 ми створили матрицю кореляції: ISO 9001:2015, API Spec Q1 (9 видання), API Spec Q1 (10 версія) / For the transition to the new version of API Spec Q1, we created a correlation matrix: ISO 9001:2015, API Spec Q1 (9th edition), API Spec Q1 (10th edition)

3 травня 2024 / 2024-05-03
The API Spec 7V "Drill Stem Valves" (1st edition) has been published (April 29, 2024)

2 травня 2024 / 2024-05-02
ASTM A370-24 "Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products" has been published in April


1 травня 2024 / 2024-05-01
Відповідно до класу принципів прийняття рішень de minimis, ризик того, що сталося на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року, був визнаний незначним. Цікава стаття стверджує, що мінімальному порогу немає місця в нормативній теорії прийняття рішень. На це має звернути увагу кожен, хто оцінює ризики та приймає рішення / According to the de minimis class of decision-making principles, the risk of what happened at the Chornobyl NPP in April 1986 was deemed insignificant. An interesting article argues that a minimum threshold has no place in normative decision-making theory. Everyone who assesses risks and makes decisions should pay attention to this

30 квітня 2024 / 2024-04-30
Когнітивні та некогнітивні ризики діяльності персоналу: Когнітивний збій - це психічний прорахунок або невдача, що є результатом браку знань. Некогнітивний збій, який також називають "помилкою", виникає, коли хтось ненавмисно робить помилку в рутинній діяльності, яка не потребує багато роздумів.
3.1.10 людська помилка - невідповідність між вчиненими чи пропущеними людськими діями та передбачуваними чи необхідними (Стандарт IEC 62740:2015. RCA. Аналіз кореневих причин)

25 квітня 2024 / 2024-04-25
Про культуру ризику в стандарті ISO 7101.
Організація охорони здоров'я повинна, серед іншого, створювати та вимірювати культуру усвідомлення ризиків. І це вимірювання має бути через певні проміжки часу / About risk culture in the ISO 7101 standard.
A health care organization must, among other things, create and measure a culture of risk awareness. And this measurement should be at certain intervals


18 квітня 2024 / 2024-04-18
Стандарт ISO 27005:2022 є одним із серії стандартів інформаційної безпеки. Це також цікаво для сфери корпоративного управління. І не лише з точки зору інформаційної безпеки, а й гарного опису розуміння загально корпоративних ризиків. Додаток А цього стандарту корисний для цього / The ISO 27005:2022 standard is one of a series of information security standards. It is also very interesting for the field of corporate governance. And not only from the point of view of information security, but also a good description of the understanding of general corporate risks. Annex A of this standard is very useful for this


16 квітня 2024 / 2024-04-16
Добре написаний для організацій охорони здоров'я пункт 6.1 "Дії щодо ризиків і можливостей" стандарту ISO 7101:2023 "Менеджмент організації охорони здоров'я. Системи управління якістю в організаціях охорони здоров'я. Вимоги" / Well-written for healthcare organizations clause 6.1 "Actions to address risks and opportunities" of the ISO 7101:2023 "Healthcare organization management. Management systems for quality in healthcare organizations. Requirements"


12 квітня 2024 / 2024-04-12
Фахівці із закупівель повинні добре знати вимоги стандартів на продукцію, яку вони замовляють. Також вони повинні знати стандарти та правила щодо ланцюжків поставок. Якщо таких знань мало, то ризики для підприємства суттєво зростають / Purchasing professionals must be familiar with the requirements of the standards for the products they order. They also need to know supply chain standards and regulations. If there is little such knowledge, then the risks for the enterprise increase significantly


10 квітня 2024 / 2024-04-10
Розробляється новий стандарт ISO 22344 "Безпека та стійкість - Керівні принципи захисної безпеки щодо запобігання злочинності за допомогою екологічного проектування житлових приміщень". Цей стандарт містить керівні принципи для організацій щодо створення загальних і конкретних стратегій запобігання та зменшення злочинності в нових або існуючих житлових приміщеннях, в одному чи кількох приміщеннях / New ISO 22344 "Security and Resilience - Protective security Guidelines for crime prevention through environmental design for residential facilities" is developing. This standard provides guidelines to organizations for establishing the general and specific strategies for preventing and reducing crime at a new or existing residential facilities, in single or multiple units

8 квітня 2024 / 2024-04-08
Наближається вихід нової редакції стандарту EN IEC 62305-2 "Захист від блискавки. Частина 2: Управління ризиками". Дата початку затвердження 16 серпня 2024 року / New BS EN IEC 62305-2 "Protection against lightning. - Part 2: Risk management" is coming. Approval start date is August, 16, 2024

3 квітня 2024 / 2024-04-03
Для СУОП тепер є новий стандарт ISO 45004:2024 "Occupational health and safety management - Guidelines on performance evaluation" (Управління охороною праці та здоров'ям - Керівництво з оцінки діяльності). Цей новий стандарт призначений для того, щоб допомогти організаціям ефективно вимірювати, аналізувати та оцінювати показники охорони праці та здоров'я (OH&S). Ми включаємо його в програму наших семінарів по СУОП (ISO 45001)

АРХІВ НОВИН

Т0B "BАTТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація


Консультаційні семінари-тренінги:
"API Spec Q1 (10th edition) - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація"
"Виконання вимог специфікації API Spec 6D - 25 редакція"
"Сертифікація по ASME"
"ISO 29001:2020 СМЯ нафтогазової компанії згідно нових вимог"

"Забезпечення неперервності бізнесу. Створення і розвиток системи ВСМ (Business Continuity Management)"
"Управління ризиками в ланцюжках постачань"
"ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"
"HACCP в закладі громадського харчування"
"HACCP для харчового ринку"
"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"
"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"ISO 45001. Системи управління охороною праці. Внутрішні аудити"

"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Поводження з відходами на підприємстві"

Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі


"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак


"Лелека", 60х55 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.