Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS
11 квітня 2019 / 11 апреля 2019 / 2019-04-11
Поки ми зайняті виконанням консультаційних проектів, Американський інститут нафти (АРІ), якому недавно виповнилось 100 років, готує нові зміни до специфікацій АРІ 5СТ та АРІ 5В. Робота над змінами до інших специфікацій АРІ також йде дуже активно / Пока мы заняты выполнением консультационных проектов, Американский институт нефти (АРІ), которому недавно исполнилось 100 лет, готовит новые изменения в спецификации АРІ 5СТ и АРІ 5В. Работа над изменениями в других спецификаций АРІ также идет очень активно

19 березня 2019 / 19 марта 2019 / 2019-03-19
Система комплаенс менеджменту (СКМ) з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 19600:2014 / Система комплаенс менеджмента (СКМ) с учетом требований международного стандарта ISO 19600:2014

18 березня 2019 / 18 марта 2019 / 2019-03-18
Консультаційний семінар: "Система антикорупційного менеджменту по ISO 37001:2016" / Консультационный семинар: "Система антикоррупционного менеджмента по ISO 37001:2016"


22 лютого 2019 / 22 февраля 2019 / 2019-02-22
Згідно листам АРІ за лютий (2019): Впровадження вимог Addendum 2 до API Spec Q1 аудитори АРІ будуть перевіряти вже з 4-го березня 2019 року. В період 04.03-31.05.2019 невідповідності по виконанню вимог Addendum 2 не будуть фіксуватися, а будуть записуватися "concerns", а з 01.06.2019 вже будуть записуватися невідповідності, якщо компанія не впровадила вимоги Addendum 2 к API Spec Q1. Починаючи з 2019 року ті, хто мають ліцензії АРІ, у яких термін ліцензії закінчується після 30 липня 2019 року будуть проходити аудит щорічно, а не раз в три роки. Про це, та багато іншого Ви дізнаєтеся на наших консультаційних семінарах з серії АРІ / Согласно февральским (2019) письмам API: Внедрение требований Addendum 2 к API Spec Q1 аудиторы API будут проверять уже с 4-го марта 2019 года. В период 04.03-31.05.2019 несоответствия по невыполнению требований Addendum 2 не будут фиксироваться, а будут записываться "concerns", а с 01.06.2019 уже будут записываться несоответствия, если компания не внедрила требования Addendum 2 к API Spec Q1. Начиная с 2019 года обладатели лицензий API, у которых срок лицензии истекает после 30 июля 2019 года будут проходить аудит ежегодно, а не раз в три года. Об этом и многом другом Вы узнаете на наших консультационных семинарах из серии API

20 лютого 2019 / 20 февраля 2019 / 2019-02-20
Новий семінар "Управління ризиками в ланцюжках постачань" / Новый семинар "Управление рисками в цепочках поставок"


11 лютого 2019 / 11 февраля 2019 / 2019-02-11
Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001:2018" / Практическое пособие "СУОТ по требованиям ISO 45001:2018"

31 січня 2019 / 31 января 2019 / 2019-01-31
Практичний посібник "HACCP в ресторані, кафе, закладі громадського харчування" / Практическое пособие "НАССР в ресторане, кафе, предприятии общественного питания"

17 січня 2019 / 17 января 2019 / 2019-01-17
FSSC 22000 ver.5: Фонд FSSC 22000 опублікує нову схему FSSC 22000 версії 5 в травні 2019 року. З 1-го січня 2020 року сертифікація буде проходити за новими вимогами. Сертифікати по FSSC 22000 версії 4.1 НЕ БУДУТЬ ДІЙСНІ з 29 червня 2021 року / FSSC 22000 ver.5: Фонд FSSC 22000 опубликует новую схему FSSC 22000 версии 5 в мае 2019 года. С 1-го января 2020 года сертификация будет проходить по новым требованиям. Сертификаты по FSSC 22000 версии 4.1 НЕ БУДУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 29 июня 2021 года

28 грудня 2018 / 28 декабря 2018 / 2018-12-28
Американский інститут нафти (API) в грудні опублікував поправки до API Spec 5CT та API Spec 5B. Поправок - багато. Враховуйте всі поправки. Оцінюйте ризики змін / Американский институт нефти (API) в декабре поправки к API Spec 5CT и API Spec 5B. Поправок - много. Учитывайте все поправки. Оценивайте риски изменений / American Petroleum Institute (API) published in December Errata shits to API Spec 5CT and API Spec 5B. There are a lot of corrections. Take into account all corrections. Assess the risks of changes

18 грудня 2018 / 18 декабря 2018 / 2018-12-18
Провели консультаційний семнінар "API - стандарти Американського інституту нафти" / Провели консультационный семинар "API - стандарты Американского института нефти"

3 грудня 2018 / 3 декабря 2018 / 2018-12-03
Ви вже почали вивчати та впроваджувати вимоги стандарту ISO 30401:2018 "Системи управління знаннями. Вимоги"? Про цей стандарт ми також розповідаємо на нашому семінарі з управління ризиками, пов'язаними з втратою знань / Вы уже начали изучать и внедрять требования стандарта ISO 30401:2018 "Системы управления знаниями. Требования"? Об этом стандарте мы также рассказываем на нашем новом семинаре по управлению рисками, связанными с потерей знаний

29 листопада 2018 / 29 ноября 2018 / 2018-11-29
Американський інститут нафти опублікував в листопаді 21-е видання API Spec 6A «Гирлове і фонтанне обладнання». Дата впровадження для нових вимог - 1 листопада 2019 року. Основні зміни в API Spec 6A наведені тут / Американский институт нефти (API) опубликовал в ноябре 21-е издание API Spec 6A «Устьевое и фонтанное оборудование». Дата внедрения для новых требований - 1 ноября 2019 года. Основные изменения в API Spec 6A приведены здесь / American Petroleum Institute published in November the 21st edition of API Spec 6A "Wellhead and Tree Equipment". Effective date for implementation of new requirements will be November 1, 2019. Key changes in API Spec 6A is here

26 листопада 2018 / 26 ноября 2018 / 2018-11-26
З 1-го січня 2019 р. всі компанії, які виконують вимоги стандарту IATF 16949:2016, мають впровадити зкориговані IATF вимоги щодо проведення аудитів СМЯ (п.14 IATF 16949:2016 - Sanctioned Interpretations) / C 1-го января 2019 все компании, которые выполняют требования стандарта IATF 16949:2016, должны внедрить скорректированные IATF требования о проведении аудитов СМК (п.14 IATF 16949:2016 - Sanctioned Interpretations) / All companies shall implement in January, 1st, 2019 new requirements on QMS audit (clause 14. IATF 16949:2016 - Sanctioned Interpretations)

23 листопада 2018 / 23 ноября 2018 / 2018-11-23
Новий консультаційний семінар: "Система управління ризиками в банку" / Новый консультационный семинар: "Система управления рисками в банке"

15 листопада 2018 / 15 ноября 2018 / 2018-11-15
Новий семінар: "Управління ризиками пов'язаними з втратою знань" / Новый семинар: "Управление рисками, связанными с потерей знаний"

6 листопада 2018 / 6 ноября 2018 / 2018-11-06
Вчора (5-го листопада 2018) ми подали нашу пропозицію до проекту стандарту BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance"/ Вчера (5-го ноября 2018) мы подали наше предложение к проекту стандарта BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance" / Yesterday (Nov.5, 2018) we made our proposal in the draft standard BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance"

5 листопада 2018 / 5 ноября 2018 / 2018-11-05
Серія британських стандартів BS 45002-0-2018, BS 45002-1-2018, BS 45002-3-2018 (стандарт BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance" ще не опубліковано) дуже корисна при розробці, впровадженні та удосконаленні системи управління охороною праці (СУОП). Ми рекомендуємо використовувати ці стандарти в СУОП як по вимогам національним, так і міжнародним - по вимогам ISO 45001:2018. Також доцільно в СУОП враховувати PAS 3002:2018 "Code of practice on improving health and wellbeing within an organization" / Серия британских стандартов BS 45002-0-2018, BS 45002-1-2018, BS 45002-3-2018 (стандарт BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance" еще не опубликован) очень полезна при разработке, внедрении и совершенствовании системы управления охраной труда (СУОТ). Мы рекомендуем использовать эти стандарты в СУОТ как по требованиям национальным, так и международным - по требованиям ISO 45001:2018. Также целесообразно в СУОТ учитывать PAS 3002:2018 "Code of practice on improving health and wellbeing within an organization" / A series of British standards BS 45002-0-2018, BS 45002-1-2018, BS 45002-3-2018 (BS 45002-2 "Occupational Health and Safety - Risk Assessment. Guidance" standard has not yet been published) is very useful in the development, implementation and improvement of the OH&S MS. We recommend using these standards in the OH&S MS as a requirement for both national and international requirements for ISO 45001:2018. It is also advisable to take into account PAS 3002:2018 "Code of practice for improving health and wellbeing within an organization"

1 листопада 2018 / 1 ноября 2018 / 2018-11-01
Рекомендації ТОВ "ВАТТ" щодо змін в СМЯ у зв'язку з виданнямм Addendum 2 до API Spec Q1 / Рекомендации ООО "ВАТТ" по изменениям в СМК в связи с изданием Addendum 2 к API Spec Q1


АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Т0B "BАTТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь
"Управління ризиками в ланцюжках постачань"
"Система управління ризиками в банку"
"Управління ризиками пов'язаними з втратою знань"
"
ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"
"HACCP в ресторані, кафе, закладі громадського харчування"

"HACCP для харчового ринку"
"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"
"API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації"

"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
"Аудити охорони праці на підприємстві"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам"

"API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"

"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"

"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.