Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia @ ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел.:
О44 З87 88 47
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts @ akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел.:
О44 З87 88 47
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-тренінги
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001:2018" / Практическое пособие "СУОТ по требованиям ISO 45001:2018"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"
"Практичний довідник по професійним небезпекам та ризикам" / "Практический справочник по профессиональным опасностям и рискам"

"Подих-2", 50х40 см, 2004 рік
Автор Наталя Поліщук


"Кавун", 60х55 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

Молитва:
"Отче наш, що єси на Небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь". Євангелія від св.Матвія 6:9-13.
"Отче наш, сущий на Небесах! Да святится Имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на Небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь". Евангелие от Матфея 6:9-13.


ТЕМАТИКА консультаційних семінарів та корпоративних тренінгів на 2022 рік /
ТЕМАТИКА консультационных семинаров и корпоративных тренингов на 2022 год

Система менеджменту якості на підприємствах нафтогазової промисловості: виробництво продукції та надання послуг /
Система менеджмента качества на предприятиях нефтегазовой промышленности: производство продукции и предоставление услуг


Як підготуватися до виконання специфікацій Американського інституту нафти (АРІ) /
Как подготовиться к выполнению требований спецификаций Американского института нефти (API)


9 травня 2022 / 9 мая 2022 / 2022-05-09
Наші відкриті дистанційні безкоштовні міні-семінари (реєстрація обов'язкова):
"Стандарти забезпечення неперервності діяльності" (ПТ 13 травня 2022 р. 10.00-11.00 за Київським часом)
"Специфікації АРІ та їх застосування в нафтогазовій сфері" (ПТ 13 травня 2022 р. 15.00-16.00 за Київським часом) /
Наши открытые безоплатные мини-семинары (регистрация обязательна):
"Стандарты обеспечения непрерывности деятельности" (ПТ 13 мая 2022 г. 10:00-11:00 по Киевскому времени)
"Спецификации АРІ и их применение в нефтегазовой сфере" (ПТ 13 мая 2022 г. 15:00-16:00 по Киевскому времени)

6 травня 2022 / 6 мая 2022 / 2022-05-06
The voting for the Addendum 3 of the API Spec 6A, (21st Edition) has begun

5 травня 2022 / 5 мая 2022 / 2022-05-05
About ageism and many others in new ISO 25550:2022 "Ageing societies - General requirements and guidelines for an age-inclusive workforce". Ейджизм (ageism) - дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства. Проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям

21 квітня 2022 / 21 апреля 2022 / 2022-04-21
The second voting for the draft API Spec Q1 "Quality Management System Requirements for Organizations Providing Products for the Petroleum and Natural Gas Industry" (10th ed.) has begun /
Почалося друге голосування по проекту 10-ї редакції API Spec Q1 "Вимоги до системи управління якістю для організацій, що постачають продукцію для нафтової та газової промисловості" /
Началось второе голосование по проекту 10-й редакции API Spec Q1 "Требования к системе управления качеством для организаций, которые поставляют продукцию для нефтяной и газовой промышленности"

14 квітня 2022 / 14 апреля 2022 / 2022-04-14
З 16 травня почнемо знову консультаційний семінар по СМЯ за вимогами API Spec Q1/API Spec Q2 /
С 16 мая начнем снова консультационный семинар по СМК согласно требованиям API Spec Q1/API Spec Q2

30 березня 2022 / 30 марта 2022 / 2022-03-30
Американський Інститут нафти (АРІ) обговорює 5-ту редакцію специфікації API SPECIFICATION 15LE "Specification for Polyethylene Line Pipe (PE)" (FIFTH EDITION)


22 березня 2022 / 22 марта 2022 / 2022-03-22
API Advisory 13 "Supplementary Requirements for Design and Manufacture of a Product for Organizations Applying for a New Monogram License or for the Addition of Products on an Existing Monogram License" has been published March 21, 2022


16 березня 2022 / 16 марта 2022 / 2022-03-16
Американський Інститут нафти (АРІ) обговорює першу редакцію стандарту API STANDARD 20T "Additively Manufactured Polymer-Based Components for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries" (FIRST EDITION)

22 лютого 2022 / 22 февраля 2022 / 2022-02-22
Наш новий семінар "Управління підприємством в умовах кризи" плануємо провести вже у другій половині березня / Наш новый семинар "Управление предприятием в условиях кризиса" планируем провести уже во второй половине марта

17 лютого 2022 / 17 февраля 2022 / 2022-02-17
Щодо перегляду стандарту ISO 14001:2015:
Підкомітет ISO/TC 207/SC1 вирішив, що немає консенсусу щодо перегляду стандарту ISO 14001. Тому рішення перенесено на наступне пленарне засідання комітету, яке буде у грудні 2022 року

16 лютого 2022 / 16 февраля 2022 / 2022-02-16
The 2nd edition of the API Standard 20J "Qualification of Distributors of Metallic Materials for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries" may be published in 2022

14 лютого 2022 / 14 февраля 2022 / 2022-02-14
New standard coming soon on quality culture in organizations: ISO 10010 "Quality management - Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture to drive sustained success". Today this standard is in draft form (DIS)

21 січня 2022 / 21 января 2022 / 2022-01-21
З 14 лютого 2022 року в Києві відбудеться "Консультаційний семінар по ESG вимогам для банків та небанківських фінансових установ" /
С 14 февраля 2022 года в Киеве состоится "Консультационный семинар по ESG требованиям для банков и небанковских финансовых учреждений"

14 січня 2022 / 14 января 2022 / 2022-01-14
8-10 лютого в Києві відбудеться семінар: "Whistleblowing MS - Система управління повідомленнями про порушення за вимогами ISO 37002:2021: розробка, впровадження, проведення внутрішнього аудиту" /
8-10 февраля в Киеве состоится семинар: "Whistleblowing MS - Система управления сообщениями о нарушении по требованиям ISO 37002:2021: разработка, внедрение, проведение внутреннего аудита"

10 січня 2022 / 10 января 2022 / 2022-01-10
PAS 1918:2022 "Total productive maintenance - Implementing key performance indicators - Guide". Цей PAS дає рекомендації щодо концепції TPM та ключових показників діяльності (KPI), які мають відношення до його впровадження. Надано рекомендації щодо TPM для виробничих установок та обладнання. ПРИМІТКА: Цей PAS викладає основи TPM, як описано в IATF 16949, для компаній, які хочуть отримати сертифікат IATF (International Automotive Task Force), і не виключає розширення сфери застосування або впровадження нових технологій на цій основі. Цей PAS не охоплює конкретних питань, пов'язаних із методом ощадливого (бережливого) виробництва та діяльності "точно в строк" (JIT) або повним контролем якості (TQC).
Ми включаємо цей стандарт в програму наших семінарів на 2022 р. /
PAS 1918:2022 "Total productive maintenance - Implementing key performance indicators - Guide". Этот PAS дает рекомендации относительно концепции ТРМ и ключевых показателей деятельности (KPI), которые имеют отношение к его внедрению. Предоставлены рекомендации относительно ТРМ для производственных установок и оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот PAS излагает основы ТРМ, как описано в IATF 16949, для компаний, которые желают получить сертификат IATF (International Automotive Task Force), и не исключает расширения сферы применения или внедрения новых технологий на этой основе. Этот PAS не охватывает конкретных вопросов, связанных с методом бережливого производства и деятельности "точно в срок" (JIT) или полным контролем качества (TQC).
Мы включаем этот стандарт в программу наших семинаров на 2022 г. /
PAS 1918:2022 "Total productive maintenance - Implementing key performance indicators - Guide". Scope: "This PAS gives guidance on the concept of TPM and the key performance indicators (KPIs) that are relevant to implementing it. Guidance is provided on TPM for manufacturing plants and equipment. NOTE: This PAS sets out the basics of TPM as described in IATF 16949 for companies seeking IATF (International Automotive Task Force) certification and does not preclude the expansion of the scope of application or the introduction of new technologies based on these basics. This PAS does not cover specific issues with the lean manufacturing method and just-in-time (JIT) or total quality control (TQC)"


5 січня 2022 / 5 января 2022 / 2022-01-05
Це дуже корисний стандарт: "Безпека та стійкість - Кризовий менеджмент - Настанова для стратегічної здатності" (ISO/DIS 22361:2021) / Это очень полезный стандарт: "Безопасность и устойчивость - Кризисный менеджмент - Руководство для стратегической способности" (ISO/DIS 22361:2021) / It's a very useful standard: "Security and resilience - Crisis management - Guidelines for a strategic capability" (ISO/DIS 22361:2021)


4 січня 2022 / 4 января 2022 / 2022-01-04
Американський інститут нафти продовжив використання віддалених (дистанційних) аудитів до 31 травня 2022 року / Американский институт нефти продлил использование отдаленных (дистанционных) аудитов до 31 мая 2022 года / The American Petroleum Institute has extended the use of Off-site (remote) audits through May 31, 2022


АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Т0B "BАTТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь
"Виконання вимог нової специфікації API Spec 6D - 25 редакція"
"Сертифікація по ASME"
"ISO 29001:2020 СМЯ нафтогазової компанії згідно нових вимог"

"Забезпечення неперервності бізнесу. Створення і розвиток системи ВСМ (Business Continuity Management)"
"Управління ризиками в ланцюжках постачань"
"Управління ризиками пов'язаними з втратою знань"
"
ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"
"HACCP в закладі громадського харчування"
"HACCP для харчового ринку"
"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"
"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2"
"API Spec Q1 - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"ISO 45001. Системи управління охороною праці. Внутрішні аудити"

"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Поводження з відходами на підприємстві"

Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі


"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.