Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

10 травня 2016 / 10 мая 2016 / 2016-05-10
Американський інститут нафти вже планує перегляд 9-ї редакції API Spec Q1 / Американский институт нефти уже планирует пересмотр 9-й редакции API Spec Q1

5 травня 2016 / 5 мая 2016 / 2016-05-05
Ключові показники діяльності (КРІ) в СМЯ по новим стандартам - наш новий тренінг / Ключевые показатели деятельности (KPI) в СМК по новым стандартам - наш новый тренинг

18 квітня 2016 / 18 апреля 2016 / 2016-04-18
Американський інститут нафти оновив ADVISORY 3 "Recognition and Authority of Management Representative". В цьому документі - суворе попередження представникам керівництва, консультантам та аудиторам. Наша консультаційна компанія, як і раніше, завжди виконує поради та вказівки API. Подивитися документ API Advisory можна тут / Американский институт нефти обновил ADVISORY 3 "Recognition and Authority of Management Representative". В этом документе - строгое предупреждение представителям руководства, консультантам и аудиторам. Наша консультационная компания, как и ранее, всегда следует советам и указаниям API. Посмотреть документ API Advisory можно здесь

15 квітня 2016 / 15 апреля 2016 / 2016-04-15
26-27 травня в Києві відбудеться семінар: "Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції" / 26-27 мая в Киеве состоится семинар: "Оценки и управление рисками поставок и качества продукции"

8 квітня 2016 / 8 апреля 2016 / 2016-04-08
Вимоги для виробництва "органічного меду" введені Постановою КМУ. "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" №208 - редакція від 23.03.2016 / Требования для производства "органичного мёда" введены Постановлением КМУ. "Об утверждении подробных правил производства органической продукции (сырья) пчеловодства" №208 - редакция от 23.03.2016

31 березня 2016 / 31 марта 2016 / 2016-03-31
Управління змінами

Вимога по управлінню змінами не нове в менеджменті. Тепер ця вимога є і в новій версії стандарту ISO 9001:2015. Треба мати задокументовану інформацію про зміни. Для цього ми рекомендуємо нашим замовникам Матрицю змін
Управление изменениями
Требование по управлению изменениями не новое в менеджменте. Теперь это требование есть и в новой версии стандарта ISO 9001:2015. И надо иметь задокументированную информацию об изменениях. Для этого мы рекомендуем нашим заказчикам Матрицу изменений

11 березня 2016 / 11 марта 2016 / 2016-03-11
Новий консультаційний семінар "Управління випуском та постачанням продукції" / Новый консультационный семинар "Управление выпуском и поставками продукции"

10 березня 2016 / 10 марта 2016 / 2016-03-10
Ще один наш український замовник отримав сертифікат Американського інституту нафти по виконанню вимог АРІ. І ми пишаємось цим досягненням заводу, бо там є частка і нашої праці / Еще один наш заказчик получил сертификат Американского института нефти по выполнению требований API

10 березня 2016 / 10 марта 2016 / 2016-03-10
26 квітня відбудеться тренінг: "Система управління компетентністю" / 26 апреля состоится тренинг: "Система управления компетентностью"

9 березня 2016 / 9 марта 2016 / 2016-03-09
Враховуючи інтерес до СМЯ по стандарту ISO 9001 підготували корпоративний семінар з дуже цікавою програмою/ Учитывая интерес к СМК по стандарту ISO 9001 подготовили корпоративный семинар с очень интересной программой


5 березня 2016 / 5 марта 2016 / 2016-03-05
Приймали участь в обговоренні (яке проводив BSI - Британський інститут стандартів) проекту нового стандарту по антикорупційній діяльності ISO 37001 "Anti-bribery management systems" та подали свої пропозиції / Принимали участие в обсуждении (которое проводил BSI - Британский институт стандартов) проекта нового стандарта по антикоррупционной деятельности ISO 37001 "Anti-bribery management systems" и подали свои предложения

2 березня 2016 / 2 марта 2016 / 2016-03-02
Для переходу на нову версію стандарту ISO 9001:2015 ми провели класифікацію ризиків та склали Реєстр ризиків / Для перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015 мы провели классификацию рисков и составили Реестр рисков

25 лютого 2016 / 25 февраля 2016 / 2016-02-25
18-19 квітня відбудеться семінар: "Антикорупційний менеджмент" / 18-19 апреля состоится семинар: "Антикоррупционный менеджмент"

24 лютого 2016 / 24 февраля 2016 / 2016-02-24
21-22 квітня відбудеться семінар: "Комплаенс-менеджмент: правила, стандарти, функції, компетенції, інструменти, аудити" / 21-22 апреля состоится семинар: "Комплаенс-менеджмент: правила, стандарты, функции, компетенции, инструменты, аудиты"

22 лютого 2016 / 22 февраля 2016 / 2016-02-22
12-13 квітня відбудеться семінар: "Управління активами та ризик-менеджмент" / 12-13 апреля состоится семинар: "Управление активами и риск-менеджмент"

15 лютого 2016 / 15 февраля 2016 / 2016-02-15
21 березня відбудеться семінар: "Розвиток бізнесу: що потрібно для експорту продукції підприємства в ЄС та інші країни" / 21 марта состоится семинар: "Развитие бизнеса: что необходимо для экспорта продукции предприятия в ЕС и другие страны"

11 лютого 2016 / 11 февраля 2016 / 2016-02-11
23-25 березня відбудеться консультаційний семінар: "Система управління економічною безпекою підприємства" / 23-25 марта состоится консультационный семинар: "Система управления экономической безопасностью предприятия"

9 лютого 2016 / 9 февраля 2016 / 2016-02-09
Дистанційне навчання та дистанційний консалтинг - послуги експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" / Дистанционное обучение и дистанционный консалтинг - услуги экспертно-консультационного и тренингового Центра «ВАТТ»

5 лютого 2016 / 5 февраля 2016 / 2016-02-05
Для зниження розходів замовників ми продовжуємо розширяти наші дистанційні консультації та тренінги для підприємств України та закордонних. Консультації на місці, корпоративні та прості відкриті ми також пропонуємо серед наших послуг / Для снижения расходов заказчиков мы продолжаем расширять наши дистанционные консультации и тренинги для предприятий Украины и зарубежья. Консультации на месте, корпоративные и обычные открытые мы также предлагаем среди наших услуг

3 лютого 2016 / 3 февраля 2016 / 2016-02-03
4-7 квітня відбудеться тренінг: "HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР" / 4-7 апреля состоится тренинг: "HoReCa: Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции в ресторане, в кафе. Изменения в законодательстве. Применение принципов НАССР"

2 лютого 2016 / 2 февраля 2016 / 2016-02-02
Не забудьте впровадити необхідні зміни в зв'язку з введенням нової версії стандарту: API Spec 7K Drilling and Well Servicing Equipment, Sixth Edition, який опублікований 30-го грудня 2015 року / Не забудьте внедрить необходимые изменения в связи с введением новой версии стандарта: API Spec 7K Drilling and Well Servicing Equipment, Sixth Edition, опубликованного 30-го декабря 2015 года

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Дизайн та підтримка сайту ТОВ "ВАТТ", 2003-2016
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Cемінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві" / "Охрана окружающей среды, здоровья и труда на фармацевтическом (биотехнологическом) производстве"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.