Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

31 травня 2019 / 31 мая 2019 / 2019-05-31
З 01.06.2019 вступають в дію вимоги Addendum 2 до API Spec Q1. Наші замовники вводять в дію нові версії процедур з врахуванням цих вимог. Перед цим зміни були проаналізовані, проведена оцінка ризиків змін, зміни були затверджені повноважними особами і вчасно доведені до персоналу, якого вони стосуються / С 1-го июня 2019 вступают в действие требования Addendum 2 к API Spec Q1. Наши заказчики вводят в действие новые версии процедур с учетом этих требований. Перед этим изменения были проанализированы, проведена оценка рисков изменений, изменения были утверждены уполномоченными лицами и вовремя доведены персоналу, которого они касаются

31 травня 2019 / 31 мая 2019 / 2019-05-31
Звернулися з письмовим запитом до голови Фонду FSSC 22000 (Mr. Fons Schmid) щодо публікації версії 5 схеми сертифікації FSSC 22000, яка мала бути опублікована в травні цього року / Обратились с письменным запросом к главе Фонда FSSC 22000 (Mr. Fons Schmid) относительно публикации версии 5 схемы сертификации FSSC 22000, которая должна была быть опубликована в мае этого года

30 травня 2019 / 30 мая 2019 / 2019-05-30
Незабаром проведемо підготовку та тестування фахівців по чотирьом міжнародним стандартам / В скором времени проведем подготовку и тестирования специалистов по четырем международным стандартам

23 травня 2019 / 23 мая 2019 / 2019-05-23
Продовжуємо вести консультаційні проекти в Україні та поза її межами / Продолжаем вести консультационные проекты в Украине и за ее пределами

17 травня 2019 / 17 мая 2019 / 2019-05-17
Завершили підготовку фахівців по вимогам API Spec Q1 (+Addendum 2). Після письмового тестування 14 фахівців отримали сертифікати про успішну підготовку / Завершили подготовку специалистов по требованиям API Spec Q1 (+Addendum 2). После письменного тестирования 14 специалистов получили свидетельства об успешной подготовке


7 травня 2019 / 7 мая 2019 / 2019-05-07
Наші консультаційні семінари / Наши консультационные семинары

11 квітня 2019 / 11 апреля 2019 / 2019-04-11
Поки ми зайняті виконанням консультаційних проектів, Американський інститут нафти (АРІ), якому недавно виповнилось 100 років, готує нові зміни до специфікацій АРІ 5СТ та АРІ 5В. Робота над змінами до інших специфікацій АРІ також йде дуже активно / Пока мы заняты выполнением консультационных проектов, Американский институт нефти (АРІ), которому недавно исполнилось 100 лет, готовит новые изменения в спецификации АРІ 5СТ и АРІ 5В. Работа над изменениями в других спецификаций АРІ также идет очень активно

19 березня 2019 / 19 марта 2019 / 2019-03-19
Система комплаенс менеджменту (СКМ) з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 19600:2014 / Система комплаенс менеджмента (СКМ) с учетом требований международного стандарта ISO 19600:2014

18 березня 2019 / 18 марта 2019 / 2019-03-18
Консультаційний семінар: "Система антикорупційного менеджменту по ISO 37001:2016" / Консультационный семинар: "Система антикоррупционного менеджмента по ISO 37001:2016"


22 лютого 2019 / 22 февраля 2019 / 2019-02-22
Згідно листам АРІ за лютий (2019): Впровадження вимог Addendum 2 до API Spec Q1 аудитори АРІ будуть перевіряти вже з 4-го березня 2019 року. В період 04.03-31.05.2019 невідповідності по виконанню вимог Addendum 2 не будуть фіксуватися, а будуть записуватися "concerns", а з 01.06.2019 вже будуть записуватися невідповідності, якщо компанія не впровадила вимоги Addendum 2 к API Spec Q1. Починаючи з 2019 року ті, хто мають ліцензії АРІ, у яких термін ліцензії закінчується після 30 липня 2019 року будуть проходити аудит щорічно, а не раз в три роки. Про це, та багато іншого Ви дізнаєтеся на наших консультаційних семінарах з серії АРІ / Согласно февральским (2019) письмам API: Внедрение требований Addendum 2 к API Spec Q1 аудиторы API будут проверять уже с 4-го марта 2019 года. В период 04.03-31.05.2019 несоответствия по невыполнению требований Addendum 2 не будут фиксироваться, а будут записываться "concerns", а с 01.06.2019 уже будут записываться несоответствия, если компания не внедрила требования Addendum 2 к API Spec Q1. Начиная с 2019 года обладатели лицензий API, у которых срок лицензии истекает после 30 июля 2019 года будут проходить аудит ежегодно, а не раз в три года. Об этом и многом другом Вы узнаете на наших консультационных семинарах из серии API

20 лютого 2019 / 20 февраля 2019 / 2019-02-20
Новий семінар "Управління ризиками в ланцюжках постачань" / Новый семинар "Управление рисками в цепочках поставок"


11 лютого 2019 / 11 февраля 2019 / 2019-02-11
Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001:2018" / Практическое пособие "СУОТ по требованиям ISO 45001:2018"

31 січня 2019 / 31 января 2019 / 2019-01-31
Практичний посібник "HACCP в ресторані, кафе, закладі громадського харчування" / Практическое пособие "НАССР в ресторане, кафе, предприятии общественного питания"

17 січня 2019 / 17 января 2019 / 2019-01-17
FSSC 22000 ver.5: Фонд FSSC 22000 опублікує нову схему FSSC 22000 версії 5 в травні 2019 року. З 1-го січня 2020 року сертифікація буде проходити за новими вимогами. Сертифікати по FSSC 22000 версії 4.1 НЕ БУДУТЬ ДІЙСНІ з 29 червня 2021 року / FSSC 22000 ver.5: Фонд FSSC 22000 опубликует новую схему FSSC 22000 версии 5 в мае 2019 года. С 1-го января 2020 года сертификация будет проходить по новым требованиям. Сертификаты по FSSC 22000 версии 4.1 НЕ БУДУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 29 июня 2021 года

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Т0B "BАTТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь
"Управління ризиками в ланцюжках постачань"
"Система управління ризиками в банку"
"Управління ризиками пов'язаними з втратою знань"
"
ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"
"HACCP в закладі громадського харчування"

"HACCP для харчового ринку"
"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"
"API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації"

"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
"Аудити охорони праці на підприємстві"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам"

"API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"

"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"ISO 45001. Системи управління охороною праці. Внутрішні аудити"

"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.